flyer1

Op zaterdag 14 mei 2016 wordt door Metarch in de lakenhalle te Diest een eerste determinatiedag georganiseerd.
Hiervoor werd een team van specialisten verzameld.
Tijdens deze editie wordt er onder meer gefocust op:

- Romeinse, middeleeuwse & vroegmoderne munten
- Romeinse & middeleeuwse mantelspelden
- Religieuze voorwerpen
- Militaria
- Zegelstempels
- Steentijdartefacten
- Romeins, middeleeuws & postmiddeleeuws aardewerk

Verder zal ook het agentschap Onroerend Erfgoed vertegenwoordigd zijn op het evenement en wordt er naast een toelichting van de vernieuwde wetgeving omtrent metaaldetectie, ook de mogelijkheid voorzien om vondsten te laten registreren in de centrale archeologische inventaris (CAI).
Tot slot wordt ook een ruimte voorzien waar je iets kan drinken, rustig kan nakaarten en gewoon genieten van elkaars vondsten.

INKOM: GRATIS
WAAR: LAKENHALLE DIEST, SCHOLENSTRAAT 5, 3290 DIEST
WANNEER: 14 MEI 2016, 10-16 U.
GRATIS PARKING: CITADEL (5 min. wandelafstand)

Meer info:https://www.facebook.com/metarch2016/

Hopelijk tot dan!