Gezocht en Gevonden


Momenteel zijn wij druk bezig met het schrijven van ons boek “Gezocht en Gevonden”, een uniek werk geschreven door zoekers voor zoekers maar ook voor geïnteresseerden in archeologische bodemvondsten. Het is een weergave van meer dan 1000 voorwerpen met daartussen zeer mooie en bijzondere vondsten daterend van 1200 tot 1800 met de nadruk tussen 1300 en 1500.

Het betreft munten, penningen, kinderspeelgoed, insignes, gespen, lederbeslag, messen, scharen, sleutels enz… Daarnaast zijn de meeste voorwerpen gedetermineerd waardoor het boek ook als naslagwerk gebruikt kan worden. U kunt een rijk geïllustreerd, volledig full colour bedrukt boek verwachten van minimaal 300 pagina’s, verwerkt in een mooie harde kaft. Kortom,een prachtig naslagwerk waar kwaliteit voorop staat!

                           

Gezocht en gevonden     

 

Met enige fierheid mogen en kunnen we eindelijk drie jaar na de vondsten, het boek “Gezocht en gevonden” voorstellen aan het publiek.

Wat vooraf ging:

“De Waalse Krook”, een buurt naast het centrum van de stad Gent, gelegen aan de Walpoortstraat, de Ketelvaart en de Nederschelde heeft zijn naam te danken aan de bocht die de Schelde daar maakt.
“Krook” is een oude verwoording voor kreuk of vouw, “ Waalse” verwijst naar de Waalse schippers die er in de 18de en 19de eeuw steenkool aanvoerden.

De buurt heeft echter een veel langere geschiedenis achter de rug.

In de middeleeuwen was het de plaats waar huidenvetters en leerlooiers hun beroep uitoefenden. Later bij de uitbreiding van de stad werd de plaats vooral gebruikt voor opslag van bouwmaterialen.
Veel later, in de 18de eeuw, verrezen er textielfabrieken en een gasfabriek. Begin 2013 vond onder ruime belangstelling de eerste spadesteek plaats, daar waar de nieuwe stadsbibliotheek van stad Gent zou komen te staan.
Eerder, in 2011, werd het terrein bouwrijp gemaakt waar vroeger de gasfabriek gelegen was.
In de loop van 2012 werd archeologisch onderzoek uitgevoerd op deze site, wat resulteerde dat er sporen werden aangetroffen uit de late middeleeuwen.
Het bouwterrein, dat ruim 3.000 vierkante meter groot is, werd voorzien van een bouwput. Maar liefst 22.400 kubieke meter aarde diende hier te worden ontgraven voor de realisatie van het ondergrondse deel.
Dik 90 % van deze grond is via de Schelde afgevoerd in 270 schepen met elk een lading van om en bij 150 ton, dit ter ontlasting van het wegverkeer binnen het stadscentrum.
Deze grond werd gebruikt voor dijkversterkingen van de Schelde kilometers verder stroomopwaarts.

Behoorlijk snel werd dit opgemerkt en opgevolgd door vier metaaldetectorzoekers:
Mikrij, Marcel XP, Denny en De Speyte die eerder een project in Assenede hadden afgewerkt, alwaar ze de meeste archeologische metalen weer in de kijker konden plaatsten van het publiek en de archeologische dienst.
Na wat opzoekingen, aanvragen en toelatingen kon men starten met de eerste proef-zoekwerkzaamheden begin mei 2013.
De eerste middeleeuwse vondsten in de bovenlaag van de stortbergen zagen terug het daglicht, onderling contact tussen de vier zoekers werd daardoor nog extra aangesterkt.
Na een korte tijd werden geen vondsten meer gedaan in de toplaag en werd besloten om te gaan graven, de verwoording : “Bloed, zweet en tranen” was hier zeker van toepassing.
Een onoverzichtelijk zwaar karwei, dat volharding en veel doorzettingsvermogen eiste van ieder van ons team.

Honderden kubieke meter werden met de hand weggeschopt en doorzocht met als beloning meer dan duizend middeleeuwse voorwerpen.
Maandenlang in alle weersomstandigheden, het heetst van de zomer, de strengste vorstperiode, de hevigste plensbui, werd gespit en gewroet tussen koehoornpitten, botresten en aardewerkscherven, glibberig klei werd steenhard en toch kwam het woord opgeven nooit over de lippen.

We hebben lang niet alle voorwerpen kunnen redden uit de stortgrond, daar de werken aan de dijkversterkingen onverminderd doorgingen waardoor we uiteindelijk gedwongen werden het overige als verloren te beschouwen.
Moe, uitgeput maar ruimschoots voldaan, konden we onze vondsten bij elkaar brengen.

Er werd een namiddag ingelegd, met Dhr. H.J.E. Van Beuningen om onze lood-tinnen voorwerpen te komen bezichtigen. Groot was zijn verwondering, dat zoveel insignes en speelgoed in lood-tin legering zijn teruggevonden op één enkele locatie. Bij nader onderzoek door de Stichting Middeleeuwse Religieuze en Profane Insignes en Dhr. H.J.E. Van Beuningen kwam men tot de vaststelling dat vele van deze vondsten nog nergens beschreven zijn en ze gaven ons de raad deze opmerkelijke vondsten te publiceren. Naar aanleiding van deze uitzonderlijke vondsten werd ook onze medewerking gevraagd om deel te nemen aan de uitgave van “Heilig en Profaan” deel IV, wat we dan ook hebben gedaan, dit ter bevordering van de wetenschap en bijdrage aan ons cultureel erfgoed.
Uit deze medewerking werd het duidelijk dat een eigen boek uitgeven onvermijdelijk werd gezien de uitzonderlijkheid van het geheel van de vondsten.
Dit mocht niet verloren gaan voor het nageslacht.
Het moest iets worden in de zin van “door zoekers voor zoekers”. Een publicatie opstellen is teamwerk en daarom danken we alle enthousiastelingen die hieraan hebben meegewerkt.

Het boek is te koop voor € 40,00 bij voorinschrijving, nadien, bij normale verkoop € 45,00. Het boek zal in oktober verzonden worden.

Michel, Marcel, Denny en Paul

Bezoek onze website op: http://www.gezochtengevonden.be
Waar je, je kan inschrijven voor de nieuwsbrief.
Of voor het bestellen van het boek “Gezocht en gevonden”.
Volg ons ook op: http://www.facebook.com/boekgezochtengevonden