111Op zondag 19 september opende de dienst Archeologie de hekken van het Sint-Romboutskerkhof.

Wilde je graag de tussenstand van deze opgraving komen bekijken?
Tussen 10 uur en 12 uur en 14 uur en 16 uur kon je aansluiten bij rondleidingen,voor de (voorlopig)
laatste keer rondleidingen tijdens de gratis Opensleufdag. Bezoek die dag ook de middeleeuwse markt!
Een tiental middeleeuwse ambachtslieden verkopen er hun waren, net als 500 jaar geleden! 
De tentoonstelling was open en stond het archeologisch team paraat voor alle vragen.
Je kon van dichtbij kijken en luisteren naar deze opgraving die niemand onberoerd laat!