Quentovic, Wico in Pontio, tremissis/denarius

Wico in Pontio, triens, Quentovic Wico in Pontio, triens, Quentovic

Muntheer : Wico in Pontio stam van de Quentovic

Monetario : Anglus II

Denominatie : Tremissis of denarius?

Slagplaats : Pas de Calais, Frankrijk

Datum : z.j. ca 660-675 n Chr

Materiaal : "bleek" goud of zilver (nader te bepalen)

Gewogen massa : 1,20 gram

Gemeten diameter : 12,0 mm

Beschrijving

Voorzijde : Buste naar rechts met diadeem van parels, versiering van het borststuk door drie ringen met daar onder een band van vertikale lijntjes (voor het hoofd een retrograde C of een kruisje?)

Legende: VVICVFICIT    ;  = platliggende S

Keerzijde : Een eenvoudig kruis op een rechthoekige voet waarin twee ringen.

Legende : AИGLO[MO]NET  

Lit : exemplaar van hetzelfde type en variëteit in 2013 gevonden te Rendlesham, Engeland (EMC 2013.0193: med. A. Pol); A. DE BELFORT 4977? ; Prou 1128var/1131var; J Lafaurie, VVIC IN PONTIO, Les monnaies mérovingiennes de Wicus, Revue numismatique, 6e série, Tome 151, 1996, 111var Pag 236; RBN 1982, H Vanhoudt, De Merovingische munten in het penningkabinet van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel, 245var

Deze website is enkel een hobby voor ons, indien u wil kan u ons altijd steunen met een kleine donatie, u helpt al vanaf €1.