Replica Joost Maximiliaan van Bronckhorst, Daalder, Gronsveld, z.j. ca 1642 - 1658 Replica Joost Maximiliaan van Bronckhorst, Daalder, Gronsveld, z.j. ca 1642 - 1658

Replica van :

Muntheer : Joost (Jozef, Josse, Justus...) Maximiliaan van Bronckhorst-Batenburg, graaf van Gronsveld, 1617-1662.

Denominatie : Daalder, Thaler, ecu.

Muntplaats : Gronsveld.

Datum : z.j. en met jaartal 1642 en1658

Materiaal : zilver

Gewogen massa : 28,0 gram

Gemeten diameter : 40,0 mm

Voorzijde : Onder een ovale zon met daarin de Hebreeuwse letters voor JAHWE(H) het opschrift in vier regels: ESVRIENTES IMP - LEVIT BONIS ET - DIVITES DIMI - SIT INANES (Hij heeft hongerigen met gaven overladen en rijken met lege handen weggestuurd) en met daaronder een versiering.

Voorzijde omschrift beginnende op 3 uur : IVSTVS.MAXIMILIANVS.EX.ANTIQVA.(A.DOMINO.FACTVM.EST.ISTVD)

Keerzijde : Gekroond Wapenschild met negen kwartieren. Bronckhorst, Batenburg, Eberstein... Ter weerzijden van het wapenschild bovenaan links '80 en rechts '90 in kleine cijfertjes ter aanduiding van het jubileum*.

Keerzijde omschrift : Buitenbaan : * BRONCKHORSTIANORVM COMITVM FAMILIA COM IN GRONSF ET
Binnenbaan : * EBERST L B IN BATTENB D IN ALPEN ET HONNOPEL

Opmerking : * Replica van de daalder in opdracht van het tienjarig bestaan van de Stichting Grueles te Gronsveld in 1990.

Lit ref : P Lucas Mosanes 12.32.71; Delmonte 746var