Bezittende Vorsten, Stad Huissen, Oord Bezittende Vorsten, Stad Huissen, Oord

Muntheer :  Bezittende Vorsten van de stad Huissen

Denominatie :  Oord

Slagplaats :  Huissen

Datum :  1611                   

Materiaal  :  Koper

Massa bij uitgifte :  ?  gram

Gewogen massa :   2,6 gram

Gemeten diameter : 26,0   mm

Lit :  Duiten.nl Hui.10;Noss 450-456; Purmer 1603/1604

....................................................................................................................................................................................................................................

Stad Huissen, bezittende vorsten, oord, 1611 Stad Huissen, bezittende vorsten, oord, 1611

Muntheer: Bezittende vorsten (Possidierende Fürsten)

Denominatie: Oord

Slagplaats: Huissen

Datum: 1611

Materiaal: Koper

Massa bij uitgifte: 3,5 gram

Gewogen massa : 2,60 gram.

Diameter:  26,0 mm.

Muntmeester: Hendrik Wijntgens 1611-1613, muntmeesterteken lelie.

Stempelsnijder: Paulus Uttenwaell 1611-1613

Voorzijde: Gekroond wapenschild van Gulik en Berg, geplaatst op een Bourgondisch stokkenkruis. Gesplitst jaartal ter weerszijden van het wapenschild 1611

Legende : lelie MO : POSS - I : PRIN - IVL : E: MON (of variant); Moneta possidentes Iuliae et Montensis; Munt van de bezittende vorsten van Gulik en Berg.

Keerzijde: Gekroond wapenschild met zes kwartieren binnen een gladde binnencirkel, de kroon doorbreekt de binnenrand.
In de zes kwartieren staan de wapens van: Gulik (leeuw), Kleef (Karbonkel), Berg (gekroonde leeuw), Mark (gekanteeld vlak), Ravensberg (3 chevrons), en Meurs (faas).

Legende : IVSTITIA : THRONVM. FIR (of variant); Iustitia thronum firmat; Gerechtigheid is stevig gezeteld.

Lit: Pannekeet HUI.10; Noss 450-456; Purmer & van der Wiel 1604.