Provincie West Friesland, Gouden Dukaat, Enkhuizen of Medemblik, 1655 Provincie West Friesland, Gouden Dukaat, Enkhuizen of Medemblik, 1655

Muntheer : Provinciale muntslag West Friesland.

Denominatie : Gouden dukaat, type 1607-1675.

Muntplaats : Enkhuizen of Medemblik?

Datum : 1655

Muntmeester Gerrit van Romond

Materiaal : Goud

Massa bij uitgifte : 3,51 gram

Gewogen massa : 3,48 gram

Gemeten diameter : 22,5 mm

Voorzijde :  Staande geharnaste ridder naar rechts, een geschouderd zwaard in de rechterhand en een pijlenbundel in de linker; gesplitst jaartal ter weerszijden 16 - 55.  

Voorzijde omschrift :  CONCORDIA . RES – P – AR . CRES . WEST (muntteken vijfbladige bloem). Voluit: Concordia res parvæ Crescunt West Frisiae; Door eendracht groeien kleine zaken; eendracht maakt macht West Friesland.

Keerzijde opschrift :  In een versierd kader, in vijf regels :  MO:ORDI:/PROVIN:/FOEDER:/BELG.AD/LEG.IMP. Voluit: Moneta ordinum provinciarum foederatarum belgicarum ad legem imperii; Munt van de Staten van de Verenigde Nederlandse Provinciën (geslagen) volgens de Rijkswet.

Lit ref : D Purmer Wf 03 mmt vijfbladige bloem; Verkade 59.4var; Delmonte 836