Stad Kampen, Arendschelling, z.j. ca 1612-1619

Stad Kampen, Arendschelling, z.j. ca 1612-1619 Stad Kampen, Arendschelling, z.j. ca 1612-1619

Muntheer : Stad Kampen, op naam van Rooms keizer Matthias I, 1612-1619.

Denominatie : Arendschelling (van 6 stuiver).

Muntplaats : Kampen

Datum : z.j. ca 1612-1619.

Materiaal : zilver.

Gewogen massa : 3,56 gram. Officiële uitgifte 4,95 gram.

Gemeten diameter : 31,0 mm. Officieel ca 32 mm.

Voorzijde : Gekroonde dubbele adelaar met gespreide vleugels.

Voorzijde omschrift tussen parelcirkels : MATHI.I.D.G.ELEC. RO.IMP.SEM.AVGV; Matthias I (primus) dei gratia electus romanorum imperator semper augustus. Wat wil zeggen: Matthias I bij de gratie Gods verkozen Rooms keizer, voor eeuwig keizer.

Keerzijde : Gekroond en gecombineerd Spaans wapenschild op een Andreaskruis van knoestige stokken gelegen.

Keerzijde omschrift tussen parelcirkels beginnende op ca 1 uur : MO.ARG / IMPERI / CIVITA / CAMPEN; Moneta argentea imperalis civitatis Campensis; Zilveren munt van de Rijksstad Kampen.

Lit ref: D Purmer Ka 47; Verkade 165.2. 

Deze website is enkel een hobby voor ons, indien u wil kan u ons altijd steunen met een kleine donatie, u helpt al vanaf €1.