Ferdinand van Beieren, Oord, Louveigné, na april 1643 Ferdinand van Beieren, Oord, Louveigné, na april 1643

Muntheer : Ferdinand van Beieren, prinsbisschop van Luik, prins-abt van het abdijvorstendom Stavelot-Malmedy, 1613-1650

Denominatie : Oord.

Muntplaats : Louveigné.

Datum : z.j. na april 1643

Materiaal : koper

Gewogen massa : 3,50 gram

Gemeten diameter : 23,0 mm

Beschrijving

Voorzijde : Met electoraal bonnet getooid gevierendeelde wapenschild van Beieren (ruiten) - Pfalz (leeuwtjes) met als hartschild dat van Stavelot ( de "gezegende" wolf met draagmanden vol stenen en een boom), gelegen op een gekanteld kruis gevormd door een gekruiste kromstaf en een zwaard.

Voorzijde omschrift bovenaan onderbroken door bonnet, zwaard en kromstaf : FERDI . D . G . ELEC . COL . PRI . STA; Ferdinand, bij Gods gratie gekozen bisschop van Keulen, prins van Stavelot.

Keerzijde : Een medusahoofd (staat voor het graafschap Logne) getooid met het electoraal bonnet tussen de letters F / B (Ferdinand van Beieren)

Keerzijde omschrift bovenaan onderbroken door bonnet : EPISCO . LEO . MAR . FRANC . COM . LONG . ; bisschop van Luik, Markies van Franchimont, graaf van Logne.

Lit : Dengis Stavelot-Malmedy 45B