Staten van Holland, rekenpenning, Dordrecht, 1604

Staten van Holland, rekenpenning, Dordrecht, 1604 Staten van Holland, rekenpenning, Dordrecht, 1604

Muntheer : De Staten van Holland voor hun rekenkamer(s)

Denominatie : Rekenpenning "De geveinsde vergiffenis van de aartshertogen. Beleg van Oostende door Spinola".

Muntplaats : Dordrecht.

Datum : 1603

Materiaal : Koper                                                                                                                              

Gewogen massa : 5,89 gram

Gemeten diameter : 31,0 mm

Beschrijving

Voorzijde : De listige vos probeert de waakzame haan, die uit voorzorg in een boom gevlogen is, tot zich te lokken. Als voorwendsel zegt hij dat er tussen alle dieren vrede gesloten is. Vos naar rechts de kop omgewend met de blik richting haan in boom gezeten.

Omschrift : roosje ALIVD IN LINGVA ALIVD IN PECTORE; Anders in de tong, anders in het hart .

De complete spreuk is "aliud in lingua promptum, aliud in pectore clausum habeat", wat komt uit De coniuratione Catilinae of Bellum Catilinae van Sallustius. Het betekent ongeveer: "zij zeiden vlot het ene, maar dachten het andere". Het gaat hier waarschijnlijk om een waarschuwing voor de bedriegelijkheid van de Spanjaarden. De vos probeert de haan uit de boom te praten met beloftes, maar als de haan er op in gaat wordt hij alsnog opgegeten.

Keerzijde : Plan van de beschermde stad en haven Oostende.

Omschrift : roosje IN ADVERSIS VIRTVS CIƆ IƆ CIII; Dapperheid in tegenspoed 1603;

Lit : SBV 376c; Dugniolle 3559; M Tas 366 

Deze website is enkel een hobby voor ons, indien u wil kan u ons altijd steunen met een kleine donatie, u helpt al vanaf €1.