Stad Deventer, kwart stuiver, 1503

Stad Deventer, kwart stuiver, 1503 Stad Deventer, oirtken, 1503

Muntheer :  Stad Deventer

Denominatie : Kwart stuiver, oirtken, oord

Slagplaats : Deventer

Datum :  1503

Materiaal  :  biljoen

Gewogen massa :  ca 0,5 gram ?

Gemeten diameter : 17,0 mm

Voorzijde : Het wapenschild met de adelaar van Deventer boven het gekantelde wapenschild van Oversticht

Legende rondom : + MONETA*DE*DAVENTR' ; TR in ligatuur. Munt van de stad Deventer.

Keerzijde : Lang gevoet kruis dat de legende onderbreekt, in het midden het wapenschild van Oversticht, in de kwartieren de letters D / A / V / E' voor Deventer.

Legende rondom : ANN / O*D'M / CCCC / C*1503.

Slechts tweede gekende exemplaar!

Lit : J. Fortuyn Droogleever; De vorstelijke en stedelijke muntslag te Deventer (1982), nummer 49; Algemeene kunst- en letterbode 1859, pag 266

Deze website is enkel een hobby voor ons, indien u wil kan u ons altijd steunen met een kleine donatie, u helpt al vanaf €1.