Stad Groningen, Raadsteken, 1583

Stad Groningen, raadsteken, 1583 Stad Groningen, raadsteken, 1583

Muntheer : Stad Groningen

Denominatie : Raadsteken, Raadhuispenning

Slagplaats : Groningen

Datum : 1583

Materiaal : messing

Gewogen massa : 3.13 gram

Gemeten diameter : 24,0 mm

Voorzijde : dubbelkoppige adelaar met G boven, een ster onder de linkse een ring onder de rechtse kop, een dwarsbalkschild op de staart met ter weerszijden het jaartal 15-83

Keerzijde : 4 punten in ruitpositie

Raadsteken van de stad Groningen. Deze raadstekens dienden voor uitgestelde betaling van aanwezigheidsvergoeding aan burgemeesters, leden van de vroedschap en andere functionarissen die raadsvergaderingen of andere activiteiten bijwoonden. Deze raadstekens konden in het stadswijnhuis worden besteed om al aanwezige of tijdens de vergadering opgekomen dorst te lessen. Ook konden ze bij de stadsrentmeester tegen gangbaar geld worden ingewisseld of aan hem in betaling worden gegeven om verschuldigde pacht en accijns te voldoen. Hoewel dus in principe slechts geschikt voor beperk gebruik, werd dit "geld" ook wel door andere inwoners van de stad geaccepteerd, omdat duidelijk was dat de stedelijke overheid er een zekere waarde aan toekende.(A. Pol) Tot ca 1586 had deze de waarde van drie Groninger stuiver, in 1601 werd dit terug gebracht tot twee Brabants stuiver; In 1609 afgeschaft door raadsresolutie.(A.T. Puister)

Lit : Mitchiner 2879; Puister JMP 1986, 1.908; A Pol, de Beeldenaar september/oktober 1989 blz.160-163.

Deze website is enkel een hobby voor ons, indien u wil kan u ons altijd steunen met een kleine donatie, u helpt al vanaf €1.