Provincie West Friesland, stuiver

Provincie West Friesland, stuiver, 1597 Provincie West Friesland, stuiver, 1597

Muntheer : Provincie West-Friesland

Denominatie : 1 Stuiver

Slagplaats : Hoorn

Datum : 1597

Materiaal : Zilver (Ag)

Massa bij uitgifte : ca 2,0 gram

Massa : 1,38 gram.

Diameter :  22,0-23,6 mm.

Muntmeester : Caspar Wijntgens 1589-1625

Meesterteken : Rozet (soms Lelie).

Voorzijde : Gekroond wapenschild van West-Friesland, tussen 1 en S. De kroon doorbreekt de binnenste parelrand.
Gesplitst jaartal 15 mmt (rozet) 97 tussen de lelies van de kroon. MO . NO . ORDI(NVM) . WESTFRI(SIAE); moneta nova ordinum Westfrisiae of nieuwe munt van de provincie West-Friesland.

Keerzijde: Geparelde binnenrand met daarbinnen, een vierpas met een lang gelelied kruis. De armen van het kruis doorbreken de parelrand en de vierpas. In het opengewerkt hart van het kruis de letters WF van West-Friesland.
DEVS - FORTI - ET.SP(E)S - NOS(T); Deus fortitudo et spes nostra of God is onze kracht en hoop.

Lit: Pannekeet WES.26; Verkade 73.2; JC van der Wis WF 2.46.81.; D Purmer Wf 58.

Deze website is enkel een hobby voor ons, indien u wil kan u ons altijd steunen met een kleine donatie, u helpt al vanaf €1.