Stad Maastricht, Noodmunt 40 stuiver, 1579

Stad Maastricht, Noodmunt 40 stuiver, 1579 Stad Maastricht, Noodmunt 40 stuiver, 1579

Muntheer : Stad Maastricht.

Denominatie : Noodmunt van 40 stuiver.

Muntplaats : Maastricht.

Datum :  1579.

Materiaal  :  Koper

Gewogen massa :  16,07 gram

Gemeten diameter : 39,0 mm

Voorzijde : Het stadswapen van Maastricht hangende aan een versierde helm met helmtooi, ter weerszijden van het wapenschild het gesplitste jaartal 15 - 79.

Voorzijde omschrift : PROTE D POPV TV PROP NO TVI GLO; protege domine populu tuum prop nomi tui gloriam; Heer bescherm uw volk omwille van de eer van uw naam.

Keerzijde : In het midden een hand met geheven zwaard het opschrift in vijf lijnen splitsend, in de afsnede X X X X voor 40 stuiver.

Keerzijde opschrift : * * / * TRA - EIC * / AB HIS - OBSES / PRO IVS - CAVSAE / DEFE - SIONE / . XXXX . / *; vanwege het beleg van Maastricht door de Spanjaarden voor de verdediging van een juiste zaak.

Lit ref : Vanhoudt new, 535; De Witte, 812; Van Gelder Noodmunten, 153; Sprenger, 139; PW, 8

Deze website is enkel een hobby voor ons, indien u wil kan u ons altijd steunen met een kleine donatie, u helpt al vanaf €1.