Ernest van Beieren, Ernestus, Luik, 1582 Ernest van Beieren, Ernestus, Luik, 1582

Muntheer : Ernest van Beieren prinsbisschop van Luik (1581-1612)

Denominatie : Ernestus, Bavière, Réal.

Muntplaats : Luik (vermoedelijk)

Datum : 1582

Materiaal : Zilver

Gewogen massa : 4,00 gram

Gemeten diameter : 29,0 mm

Voorzijde : Gevierendeeld en versierd wapenschild van Pfalz-Beieren, het jaartal bovenaan 8 links en Z rechts (voor 1582).

Voorzijde omschrift : perroen? .ERNES.BAV.DVX.EP.LEO.DVX.B.CO.LOS

Keerzijde Versierd en gebloemd kruis in het midden opengewerkt met de dubbele keizerlijke adelaar.

Keerzijde omschrift : RVDO : / II.ROM/ IM.DE / CRETO

Lit ref : Vanhoudt atlas G 1200; Dengis 957