Ernest van Beieren, Brûlé van 6 sous, Luik, z.j. ca 1594 Ernest van Beieren, Brûlé van 6 sous, Luik, z.j. ca 1594

Muntheer : Ernest van Beieren, prinsbisschop van Luik,1581-1612

Denominatie : Brûlé van 6 sous.

Muntplaats : Luik

Datum : z.j. ca 1594

Materiaal : koper

Gewogen massa : 1,1 gram

Gemeten diameter : 20,0 mm

Voorzijde : Het perroen tussen twee versierde wapenschildjes, links dat van Loon, rechts het gedeelde wapenschild van Bouillon-Luik. Het perroen onderbreekt het omschrift bovenaan en geeft er het begin van aan.

Voorzijde omschrift : ERNEST . BA . DVX . EPS . LEO; Ernestus, hertog van Beieren, bisschop van Luik.

Keerzijde : Een met bonnet getooid ovaal versierd wapenschild van de prins, gevierendeeld Beieren(ruiten)-Pfalz(leeuwtjes), gelegen om een gekruiste degen en kromstaf. Degen en kromstaf onderbreken het omschrift.

Keerzijde omschrift : AVDIA - T . AL - T . PARS; voor AVDIATVR ALTERA PARS; hoor en wederhoor.

Lit ref : Vanhoudt atlas G 1223; Dengis 968