Stad Utrecht, Stuiver, eind 16de eeuw

Stad Utrecht, Stuiver, eind 16de eeuw Stad Utrecht, Stuiver, eind 16de eeuw

Muntheer : Stedelijke muntslag van de stad Utrecht.

Denominatie : Stuiver

Muntplaats : Utrecht

Datum : 1581-1599 (15+xx)

Materiaal : Zilver, zilvergehalte 250/1000

Massa bij uitgifte : 2,29 gram.

Gewogen massa : 1,36  gram

Gemeten diameter : 25,0  mm

Opmerkingen :

Voorzijde : Stadswapen van Utrecht, het rechterveld gedamasceerd erboven een florale versiering in accoladevorm, ter weerszijden van het wapenschild de waardeaanduiding 1 / S.

Legende : . MONE.NOVA.CIVI.TRAI. 15 + xx(?); Nieuwe munt van de stad Utrecht. Jaartal gesplitst door een kruisje.

Keerzijde : Kort driedubbel floraal kruis in het midden opengewerkt en een bolletje in elk kwartier.

Legende beginnende op ca 10 uur : DEVS stedelijk wapenschildje van Utrecht  FORTITVDO NOSTRA; God is onze sterkte.

Lit : Verkade 114.2; D Purmer - van der Wiel, Su 06; Pietersen 33; J.C.van der Wis/Passon 2.44.7.

Deze website is enkel een hobby voor ons, indien u wil kan u ons altijd steunen met een kleine donatie, u helpt al vanaf €1.