Friedrich III, Goudgulden, Frankfurt am Main, 1492 Friedrich III, Goudgulden, Frankfurt am Main, 1492

Muntheer : Friedrich III, Hertog van Stiermarken en Karinthië (als Frederik V), 1440-1493, vanaf 1452 ook keizer van het Heilige Roomse Rijk.

Denominatie : Goudgulden

Muntplaats : Frankfurt am Main.

Datum : 1492, 149Z (met Z over een I gesneden???)

Materiaal  :  goud

Gewogen massa : 3,27 gram

Gemeten diameter :  22,8 mm.

Voorzijde : Rijksappel in een dubbele driepas met uitstaande hoeken en binnenzijde versierd.

Voorzijde omschrift tussen parelcirkels : ✠ FRIDRICVS ° ROMAn' ° IMPЄRAT; Frederik Rooms keizer.

Keerzijde : Johannes de Doper met nimbus ten voeten uit met op de linkerarm het lam Gods en bijbel, aan zijn voeten het wapenschild van Weinsberg. Het muntbeeld onderbreekt het omschrift boven en onderaan.

Keerzijde omschrift tussen parelcirkels : ͻ MOnЄ' ° nOVA - FRAnCF' 149Z; Nieuwe munt van Frankfurt, 1492.

Opmerking : Vernoedelijk onbeschreven variant.

Lit ref : A Friedberg # 940 var; Ju Fellner #126b var; Rob Levinson # I-278a var; Zeitschrift für Münz-, Siegel- und Wappenkunde, 1862, Dannenberg, Golmünzen des XV und XVI Jahrhunderts, p. 110, 298 var