Maria van Bourgondië, goudgulden, Brugge, z.j. ca 1477-1480

Maria van Bourgondië, goudgulden, Brugge, z.j. ca 1477-1480 Maria van Bourgondië, goudgulden, Brugge, z.j. ca 1477-1480

Muntvrouwe : Maria van Bourgondië, gravin van Vlaanderen 1477-1482

Denominatie : Goudgulden, Bourgondische gulden

Muntplaats : Brugge

Datum : z.j. Ca. 1477-1480

Materiaal : Goud, 792/1000 - Zilver, 167/1000

Uitgifte massa : 3,4 gram

Gewogen massa : 3,4 gram.

Gemeten diameter : 22 mm.

Voorzijde : Sint Andries rechtstaand met genimd hoofd, een dwarskruis voor zich houdend met het omschrift in een parelcirkel (en een spoorrad tussen de voeten als muntmeesterteken ?).

Legende : (niets!) / SanCTVS / (spoorrad?) / anDREaS /  ; Sint Andries.  Het teken "/" stelt een deel van het dwarskruis voor.

Keerzijde : Zevendelig wapenschild van Bourgondië in een parelcirkel met in het hart de klimmende leeuw van Vlaanderen op een gevoet kruis gelegen dat het omschrift in vier verdeelt.

Legende keerzijde : maRIa / DVCISS / a BG' CO' / FLaD'x ; Maria hertogin van Bourgondië, gravin van Vlaanderen.

Lit ref : Vanhoudt new 52.BG; J-C Martiny & Th Goddeeris "Maria van Bourgondië, gravin van Vlaanderen, Snoeck, 2017 geven vier varianten voor Brugge van de eerste emissie (1477-1478), waarbij BR 1/3 en BR 1/4 het dichtst in de buurt komen van dit stuk.
Indien er echter geen restanten van een spoorrad staan tussen de voeten van de heilige is dit stuk te plaatsen tussen BR 2/1 en  BR 2/4 van de tweede emissie (1478-1480).

Deze website is enkel een hobby voor ons, indien u wil kan u ons altijd steunen met een kleine donatie, u helpt al vanaf €1.