Willem V van Beieren, plackemeeuw, Dordrecht, z.j. emissie 1376 Willem V van Beieren, plackemeeuw, Dordrecht, z.j. emissie 1376

Muntheer :  Willem V van Beieren, graaf van Holland en Zeeland, 1345 - 1389

Denominatie : Plak, plackemeeuw soms ook zilveren leeuw of "placken met den leweken".

Muntplaats : Dordrecht

Muntmeesters : Maheu van Leuze en Jacomart van Assche.

Datum :  emissie 1376, devaluatie van de dubbele groot (12 penningen) van vorige emissies naar 8 penningen. Stempeleigenschap interpunctie dubbele ruit.

Materiaal :  zilver a 0,382

Gewogen massa :  2,16  gram

Gemeten diameter :  31,0  mm. Stempelstand 12 uur.

Voorzijde : In een veelpas een zittende leeuw naar links met toernooihelm en helmtooi die de veelpas en het omschrift onderbreekt.

Voorzijde omschrift tussen parelcirkels: GVILLЄLmVS : DVX : COmЄS : hOLΛ : Z : ZЄLΛnDIЄ. Interpunctie door middel van twee ruitjes boven elkaar.

Keerzijde : Een kort gebloemd kruis omgeven door twee omschriftbanen omgeven door parelcirkels.

Keerzijde buitenomschrift : ✠ BЄnЄDICTVS : QVI : VЄnIT : In : nOmInЄ : DOmInI.  Interpunctie door middel van twee ruitjes boven elkaar.

Keerzijde binnenomschrift : ✠ MONETADEh′LANDIA, interpunctie peterselieblad met steel naar rechts.

Lit ref :  J.J. Grolle 17.8.1var; Van der Chijs 5-9var; Van Gelder 12var. Variant met kleine "n" i.p.v. "N" buitenomschrift keerzijde.