Antwerpen, denier, z.j. ca 1190-1210

Antwerpen, denier, z.j. ca 1190-1235 Antwerpen, denier, z.j. ca 1190-1235

Muntheer : Stedelijke muntslag onder Hendrik I van Brabant

Denominatie : Denier, denarius

Slagplaats : Antwerpen

Datum : ca 1190-1210

Materiaal : zilver

Gemeten diameter : 12,5 - 13,0 mm

Gewogen massa : 0,5 gram

Beschrijving

Voorzijde : In een parelcirkel een koepel gebouw centraal getopt door een kruisje tussen twee torens die getopt zijn met een parel.

Legende : Anepigrafisch.

Keerzijde : Een kort gevoet kruis met in elk kwartier een dikke parel.

Legende tussen twee parelcirkels : + A N V V E P S

Opmerking van de heer A Haeck :

Dit is een zeer interessant muntje dat een perfecte aanvulling geeft op het muntje in de Witte nr.77 waarop het (deel)omschrift VVEPS te lezen is.
Ik schreef in mijn boek “De Brabantse kleine denieren van de dertiende eeuw, pag.53 voetnoot 1 : “De door de W. onder nr.77 en 78 vermelde munten zouden eventueel ook in deze categorie van overgangsmunten kunnen worden opgenomen gezien hun voorzijde met een kerk tussen twee torens (zie type 1-3) en hun keerzijde met gevoet kruis, maar het omschrift + …..VVPS op één ervan doet ons eerder denken aan een bisschoppelijke dan aan een hertogelijke munt.”
Over de muntplaats kon ik me niet voor uitspreken. (Indien het een bisschoppelijke munt was kon de muntplaats Antwerpen niet zijn want die stad kreeg eerst ergens in de 16e eeuw een bisschop). Op dit muntje zijn duidelijk de letters ANVV(E) te lezen. De combimatie van beide munten levert als resultaat ANVVEPS op (merk op VV = W). Wij kunnen dus definitief het muntje aan Antwerpen toewijzen. De slag ervan is te situeren in de periode tussen 1190 en 1210. Het geeft ons tevens een aanwijzing dat de latere kleine denieren van het type 1-3 (kerk tussen torens) misschien wel in Antwerpen zijn geslagen.

Lit ref : De Witte 77; De Mey Br 65 (legende + ANTVEPS ?); L De Coster 21; Vanhoudt G 54; RBN 1847, Ch Piot, Quelques mots sur les premières monnaies des ducs de Brabant, pag 241/242 en tek Pl IX n° 4.

Deze website is enkel een hobby voor ons, indien u wil kan u ons altijd steunen met een kleine donatie, u helpt al vanaf €1.