Abdij van Sint Bertinus, Maille, Sint Omaars, z.j. ca 1128-1220 Abdij van Sint Bertinus, Maille, Sint Omaars, z.j. ca 1128-1220

Muntheer : Anonieme muntslag van de abdij van Sint Bertinus.

Denominatie : Maille.

Muntplaats : Sint Omaars.

Datum : z.j. ca 1128-1220.

Materiaal : zilver

Gewogen massa : ? gram, niet gegeven.

Gemeten diameter : 9,0 mm

Beschrijving

Voorzijde : Zittende gemijterde bisschop fontaal, naar links kijkend, zegenende rechterhand en kromstaf in linkerhand. Een spoorrad tussen een parel en een ring links en een ring rechts van de bisschop.

Omschrift : Anepigrafisch.

Keerzijde : Een lang gevoet kruis, met armen eindigend op een parel, gelegen op een lang leliekruis met tussen de armen telkens een parel, acht in totaal.

Omschrift : Anepigrafisch.

Lit ref : Vanhoudt atlas G 2478 var, A Haeck 79 var, J Ghyssens 152