Alberon I van Leuven, Denier, Maastricht/Fosse, z.j. ca 1123-1128 Alberon I van Leuven, Denier, Maastricht/Fosse, z.j. ca 1123-1128

Muntheer :  Alberon I van Leuven, prinsbisschop van Luik 1123-1128

Denominatie : Denier (Obool?)

Slagplaats : Maastricht of Fosse

Datum :  z.j. ca 1123-1128

Materiaal  :  zilver

Gewogen massa :  0.5 gram

Gemeten diameter : 15,0 mm

Voorzijde : Buste van de bisschop in vooraanzicht met drie kruisen op zijn kazuifel. Haren gevlochten en hoofdtonsuur. In zijn rechter hand een kromstaf naar binnen gewend en in zijn linker hand een leliescepter houdend.
Legende : geen.

Keerzijde : Een religieus (kerk)gebouw met drie torens in een omwalling onderbroken door een poort met daarin een ring en een langwerpige opening, bovenaan de poort een bovendorpel, Een ring met middenstip links van het gebouw.
Legende : geen.

Dengis deel 1 (nr 218 herziene uitgave van 2016) spreekt van een obool (geen diameter en massa van 0,44/0,48 gram) voor Otbert na 1096
Onder het bewind van Otbert hebben er een paar munthervormingen plaats gevonden die jammer genoeg niet in de tijd exact te plaatsen zijn.

P Ilisch, (jmp 100 Special, 2014), 34.62.1 geeft hem voor Alberon I van Leuven (1123-1128).

Lit : P Ilisch 34.62.1; Dengis 218; Vanhoudt G 742; RBN 1853, pl I-tek 5