Albero II van Chiny-Namen, denier, Luik, z.j. ca 1139 Albero II van Chiny-Namen, denier, Luik, z.j. ca 1139

Muntheer : Albero II van Chiny-Namen, prinsbisschop van Luik, 1135-1145

Denominatie : Denarius, denier

Muntplaats : Luik

Datum : z.j. ca 1139.

Materiaal : Zilver

Gewogen massa : 0,73 gram

Gemeten diameter : 16,0 mm

Beschrijving

Voorzijde : Gemijterde buste van de prinsbisschop naar rechts met ervoor een kromstaf naar buiten gericht en een lelie, links een palmtwijg.

Omschrift : A, tussen de twee punten van de mijter, L tussen mijter en kromstaf.

Keerzijde : Gebouw met centrale (klokken)toren achter een gekanteelde ommuring. Ter weerszijde van de toren een kruisje (ster?).

Omschrift : Anepigrafisch.

Zou geslagen zijn naar aanleiding van het enige bezoek van keizer Lotharius III aan Luik in mei/juni 1139.

Lit ref : Vanhoudt atlas G 776; Dengis 304; Chestret 91