Frederik I Barbarossa - Hendrik II van Leyen, denier, Maastricht, z.j. ca 1155

Frederik I Barbarossa - Hendrik II van Leyen, denier, Maastricht, z.j. ca 1155 Frederik I Barbarossa - Hendrik II van Leyen, denier, Maastricht, z.j. ca 1155

Muntheer : Frederik I Barbarossa, keizer van het Heilig Roomse Rijk, 1155 - 1190 ( in pariage met Hendrik II van Leyen (Henri II de Leez), prinsbisschop van Luik, 1145 - 1164?)

Denominatie : Denier

Muntplaats : Maastricht

Datum : z.j. ca juni 1155, ter gelegenheid van de zalving van Frederik I Barbarossa - door paus Adrianus IV - tot keizer van het Heilige Roomse Rijk.

Materiaal : zilver

Gemeten diameter : 15,0 mm.

Gewogen massa : 0,73 gram.

Voorzijde : De gekroonde buste van keizer Barbarossa frontaal met een rijksappel in de linker hand en een kruisstaf in de rechter hand. Het muntbeeld onderbreekt de legende.

Voorzijde legende : IPE tussen kruisstaf en rand / A tussen kruisstaf en kroon / TOR (OR in ligatuur) tussen kroon en rijksappel, IPEATOR wat staat voor IMPERATOR, keizer.

Keerzijde : In een gepareld wapenschild een adelaar met gespreide vleugels de kop naar links gewend.

Keerzijde legende tussen de parelrand van het wapenschild links en rechts retrograde gesneden : .ACVI. / -IPEAT, De "I" van ACVI heeft een groot afkortingsteken waardoor het een "T" lijkt te zijn, die van IPEAT heeft een zeer klein afkortingsteken.
Deze legende wil volgens ons zeggen AQUILA IMPERATORIS wat staat voor ‘adelaar van de keizer’.

Opmerkingen : Deze denier werd vroeger toegewezen aan Raoul van Zaeringen (H Frère, De Mey...)
Met dank aan de heer Raf Van Laere.

Lit : Dengis 326; H Frère, RBN 1961, pag 112, nr 90; Vanhoudt S 081(= F 111); Voor een duidelijke afbeelding zie Koninklijke bibliotheek van België, pag 210, ID nummer 26489, Inventaris nummer 2E241/34.

Deze website is enkel een hobby voor ons, indien u wil kan u ons altijd steunen met een kleine donatie, u helpt al vanaf €1.