Abdij van Ename, denier, z.j. ca 1120

Abdij van Ename, denier, z.j. ca 1120 Abdij van Ename, denier, z.j. ca 1120

Muntheer : Abdij van Ename.

Denominatie : Denier.

Muntplaats : Ename, Oudenaarde.

Datum : z.j. ca 1120.

Materiaal : zilver.

Gewogen massa : 0,33 gram.

Gemeten diameter : 15,0 mm.

Voorzijde : Rondom een dubbele middencirkel, naar de rand gericht: een kromstaf, een , een A met 5 dwarsstrepen, een parel, gewone A, een A zonder dwarsstreep maar met ring tussen de benen, dit alles in een parelcirkel.

Keerzijde : Een kort gevoet kruis met in de kwartieren telkens een parel.

Legende tussen twee parelcirkels te beginnen ca 2 uur en retrograde geschreven: E, ster met vijf stralen, GAMIO, ǀǀ ; voor Eygenham, Eygham, Egam, Eyham, Iham, Eham, Eynhame... De E staat tussen een ster en twee verticale lijntjes die soms gepareld zouden zijn.

Opmerking :

Over de toewijzing aan Ename zijn de numismaten het nog niet volledig eens. De vindplaats van dit stuk maakt de toekenning aan Ename echter nog aannemelijker. De voorzijde is een imitatie en degeneratie van het COLONIA-monogram van Soest/Osnabrück.

Lit : P Ilisch in KNGMP 100 special 2014, pag 78, 15.09; Vanhoudt G 2343; A Haeck Vl p 102 D grote module links; Serrure, RBN 1880, pag 217, Pl XVII, 1; Deswinnes 1866, Numismatique_artésienne, pag 184, Pl III fig 52 (voor St Omaars)

Deze website is enkel een hobby voor ons, indien u wil kan u ons altijd steunen met een kleine donatie, u helpt al vanaf €1.