Constantijn VII, follis, Zoë, 911-919 n Chr Constantijn VII, follis, Zoë, 911-919 n Chr

Muntheer :    Constantijn VII Porphyrogenitus en Zoë

Denominatie : AE Follis

Slagplaats : Constantinopel

Datum :  z.j. 914 - 919

Materiaal  :  brons

Massa bij uitgifte : ? gram

Gewogen massa : ? gram

Gemeten diameter :  23,0-25,0 mm

Lit : DOC 22; Sear 1758